+32.(0)478.34.15.23 info@jingdao.be
ChinCharacters
Chop Anzhen Kaier

 

Logo

Nieuws

Gent ● nieuwe lessen
Vanaf 11 Februari 2019 starten er nieuwe lessen te Gent
Klik hier voor meer informatie

Jieqi en Zhongqi tijden Januari
Za. 05 jan. 16u39 - xiaohan - kleine koude
Zo. 20 jan. 10u00 - dahan - grote koude

De Meester van een Generatie:
Een korte biografie van Wáng Yén-nién
(1914-2008)

(王延年)

English Translation © 2008 Yen-nien Daoguan. All rights reserved.
Nederlandse vertaling door Carl Bruyndonckx (卜凱爾)
Wáng Yén-nién, 91 jaar oud, Táiběi 2005
Copyright © 2008 Yen-nien Culturele vereniging

De gerespecteerde Meester Wáng Yén-nién (gegeven naam Yén-nién (‘verlengt het leven’ [延年]), kloosternaam shàng shòuzǐ (‘kind met een lang leven’[ 上壽子]), gekozen naam yǒngkāng (‘eeuwig gezond’ [永康]) en bijnaam yǎshān (‘elegantie van een berg’ [雅山]).
Hij werd geboren in de stad Tài yuán (provincie Shānxī, gelegen in centraal Noord-China) in 1914, tijdens de 12de maand van de maankalender, tussen 7 en 9 uur ’s ochtends.
Op de leeftijd van 94 jaar overleed hij op 4 mei 2008 in Táiběi (Táiwān) waar hij ongeveer zestig jaar leefde, en waar hij Yángjiā Mìchuán Tàijíquán en daoïstische oefeningen onderwezen heeft.

Wáng hield zich reeds tijdens zijn jeugd intensief en met plezier bezig met krijgskunsten, vooral met een voortdurende en toegewijde beoefening van shàolín-kungfu en het aanleren van de vaardigheden van Xíngyìquán.
In 1932 introduceerde zijn Xíngyìquán -leraar, Mu Xiuyi, hem bij de beroemde krijgskunstmeester Wang Xinwu, die toen overheidssecretaris van de provincie Shānxī was, en Wáng Yén-nién begon onder zijn begeleiding tàijíquán te bestuderen.

Na het behalen van het diploma van tweede luitenant aan de Provinciale Militaire Academie van Shānxī in 1937, vocht Wáng in de Chinees-Japanse oorlog onder Yan Xishan tot de Japanse nederlaag in 1945.
Hij diende achtereenvolgens als peletonleider, compagniebevelhebber, bataljonbevelhebber en regimentskolonel.
Omwille van zijn uitmuntende Japanese, Russische en Amerikaans geweer technieken, heeft hij een gedeelte van de oorlog geweer vaardigheden onderwezen aan de 'Shanxi provincie Militaire Academie'.


Intussen was hij in 1940 aan daoïstische studies begonnen in de daoïstische jīnshān-school (‘gouden berg’ [金山]school van interne alchemie) waar hem de kloosternaam shàng shòuzǐ werd gegeven. In 1945 bekleedde Wáng Yén-nién de post van politiechef in de provincie Shānxī. Zijn daoïstische leraar, de befaamde meester Zhang Maolin (kloosternaam Wúxíng, wat ‘vormeloos’ betekent), introduceerde hem bij Zhang Qinlin, de Grootmeester van de Yangjia Michuan taijiquan-school. Wáng werd zijn meest toegewijde student en Zhang onderwees hem in de geheime traditie van de Yang-familie. Hij zei vaak tegen zijn leerling:
"U en uw oudere medestudent, Su Qigeng, zijn de enigen aan wie ik de volledige kennis van de Yangjia Michuan taijiquan-school meegeef, dus waardeer wat je leert."
Su Qigeng overleed echter tijdens een gevecht bij de verdediging van de stad Tàiyuán. Zhang had nog andere uitmuntende leerlingen, zoals ‘Mr onzichtbaar in de 3 provincies’ Hu Yaozhen, Wang Shanzhi en Li Yunlong uit Heibei, Liu Zhiliang en Cheng Man-ching uit Shānxī, die allen met de nationale overheid naar Táiwān zouden vluchten.
Zij waren allen wel zeer bedreven in tuīshǒu ( het duwen van de handen), maar hadden geen toegang verkregen tot de geheime vorm van de Yang-familie.
Zhang Qinlin
Copyright © 2008 Yen-nien Culturele vereniging

In 1949, in de nasleep van de Chinese burgeroorlog tussen de communisten en de nationalisten, verliet Wáng meester Zhang Qinlin en volgde Yan Xishan (premier en minister van Nationale Defensie) en de nationale overheid, naar Taiwan om zich daar te vestigen. Een jaar later, in 1950, begon hij Yangjia Michuan taijiquan te onderwijzen in Táiběi, meer bepaald op de plaats die nu toebehoort aan het ‘Grote Hotel’ aan het ‘Shānxī-Tàiyuán 500 martelaren heiligdom’. Al vlug verzamelde hij een groeiend aantal studenten rond zich.

Op uitnodiging van Chen Pan-ling werd Wáng Yén-nién in 1960 de mede-initiatiefnemer en voornaamste instructeur van de eerste gespecialiseerde Taiwanese taijiquan-organisatie ooit: de Chinese Tai Ji Quan-club.
Drie jaar later werd Wang eveneens adviseur en hoofdinstructeur van het Academisch Comité in het Tai Ji Quan Onderzoek dat opgericht was door de Chinees-Amerikaanse Culturele en Economische Vereniging. Han-Tsao-liang was er directeur en Han Chen-sheng voorzitter. Van 1966 tot 1975 was Wáng Yén-nién uitvoerend directeur en voorzitter van de trainingscommissie van dit comité.

Yan Xishan (1938)
Foto gepubliceerd met toestemming, Yan Buochuan stichting
Bovendien bekleedde hij vanaf 1975 ook verschillende posten in de R.O.C. (Taiwan) Tai Chi Chuan Vereniging (de eerste voorzitter was hier eveneens Han Chen-sheng).
In 1986, nadat toenmalig voorzitter generaal Shi Jue overleden was, werd Wáng verkozen tot 5de voorzitter van de vereniging.
In 1990 trok Wáng zich uit deze post terug, maar werd wel tot erevoorzitter voor het leven benoemd van de vereniging die sindsdien herdoopt is tot de ROC (Taiwan) Tai Chi Chuan Federatie.

Wáng Yén-nién,Táiběi in de jaren 1960
Copyright © 2008 Yen-nien Culturele vereniging
In 1989 richtte hij de Europese Academie voor de Leraren van Yangjia Michuan taijiquan op en in 1992 de Amerikaanse Yangjia Michuan Taijiquan vereniging. In 1998 ontving hij de prijs voor Chinese krijgskunsten, een prijs die door de ‘Sino-Culturele Wereldvereniging’ wordt toegekend.In 2005 richtte Wáng bovendien de ROC Yangjia Michuan Tai Ji Quan Vereniging op, met als doel het bestendigen en verspreiden van de Verborgen Traditie Tai Ji Quan van de Yang-familie (Yangjia Michuan taijiquan).
In 2006 heeft het Franse Ministerie van Sport Meester Wang Yen-Nien een gouden medaille gegeven voor zijn levenswerk en bijdrage aan de culturele verrijking in Frankrijk.
Meester Wáng Yén-nién heeft 55 jaar lang aktief Yangjia Michuan taijiquan onderwezen. En de voorbije twee decennia van 1981 tot 2001 heeft hij regelmatig Europa en de Verenigde Staten bezocht om daar studenten te onderrichten. Hij zette zijn lesgeven verder in zijn school in Táiběi, de 'Yen-nien Daoguan', tot 2006, toen hij een nier ziekte kreeg. Tot aan zijn dood in 2008 bleef hij een spirituele en bekwame gids voor zijn beste discipelen en leerlingen.
Om de ware essentie van de Yangjia Michuan taijiquan-school te bewaren en door te geven en de reputatie van de ‘onoverwinnelijke Yangs’ te bevestigen, heeft Wáng Yén-nién handleidingen gepubliceerd i.v.m. de praktijk van de Verborgen Traditie van de Yang-familie. Op die manier kunnen zij voor altijd aan toekomstige generaties worden doorgegeven.

Meester Wáng was een internationaal erkende taijiquan meester met studenten over heel de wereld. Hij heeft zelf altijd een strikte zelfdiscipline beoefend, maar was en is steeds inschikkelijk en begrijpend naar anderen toe. Hij behandelt mensen vriendelijk en met medeleven. We kunnen allen van zijn voorbeeldige stijl leren, die je zou kunnen samenvatten met de woorden: ‘duōzuò, shǎoshuō’ [多做少說] ‘meer doen door minder te spreken’.
Copyright © Yen-nien Daoguan ™
Copyright © Yen-nien Daoguan Jingdao Fenguan
Alle rechten voorbehouden. Dit materiaal mag niet gepubliceerd, uitgezonden, herschreven, of herverdeeld worden.